Slide đẹp cho giáo án điện tử

Link Download Slide đẹp cho giáo án điện tử chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • Báo cáo bán hàng Template Báo cáo bán hàng

  • Theo dõi khách hàng và sản phẩm của bạn với báo cáo doanh số bán hàng trong mẫu Excel này. Mẫu bao gồm các vị trí để giới thiệu thông tin chung về khách hàng và được chia ra thành 4 quý trong năm.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Gia phả 5 thế hệ Template gia phả 5 thế hệ

  • Tạo ra một sơ đồ của năm thế hệ với cây gia phả này, bạn sẽ tự sắp xếp các thế hệ trong đại gia đình mình, làm cho bạn theo dõi được các mối quan hệ trong đại gia đình tốt hơn.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Mẫu Office