Slide đẹp cho giáo án điện tử

Link Download Slide đẹp cho giáo án điện tử chính:

🖼️ Đề cương khóa học của giáo viên Template Đề cương khóa học của giáo viên

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu đề cương khóa học này được thiết kế để giúp giáo viên cung cấp cho sinh viên tất cả các thông tin họ cần khi bắt đầu khóa học. Cá nhân hóa đề cương bằng cách thay đổi màu sắc với các chủ đề Word dựng sẵn.
 • windows

🖼️ Mẫu đề xuất dịch vụ Template Mẫu đề xuất dịch vụ

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Dùng mẫu đề xuất này để chào các dịch vụ của bạn với khách hàng tiềm năng. Tùy chỉnh nội dung trong mẫu cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn và sử dụng các gợi ý hữu ích làm hướng dẫn. Chèn thông tin công ty của bạn và tạo diện mạo chuyên nghiệp cho đề xuất của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 387

🖼️ Lịch ảnh tháng Thứ Hai-Chủ Nhật năm 2014 Template Lịch ảnh tháng Thứ Hai-Chủ Nhật năm 2014

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Chọn một ảnh khác nhau cho mỗi tháng của năm trong lịch năm 2014 này. Ngày trong khoảng từ Thứ Hai đến Chủ Nhật mỗi tuần.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 239

🖼️ Bảng so sánh các trường đại học Template bảng so sánh các trường đại học

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Sinh viên có thể theo dõi các trường đại học của họ và thông tin về mỗi trường đại học với bảng tính mẫu này, với các chi tiết chung trong trường đại học, thông tin ứng dụng, yêu cầu đầu vào, chi phí, các hoạt động, thăm trường và chi tiết về khu vực xung quanh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140

🖼️ Theo dõi điểm của sinh viên Template Theo dõi điểm của sinh viên

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi điểm của bạn và điểm trung bình cộng với mẫu hữu ích này. Nhập điểm số của bạn vào tab trình theo dõi và Excel sẽ tính toán thành tích của bạn dựa trên các thiết đặt bạn chọn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119
Xem thêm Mẫu Office