Phiếu ghi chú Template Phiếu ghi chú

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 190 KB
  • Lượt xem: 161
  • Lượt tải: 90
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Có thể sử dụng mẫu phiếu ghi chú trống này để cảm ơn khách hàng, hoặc tùy chỉnh cho bất kỳ thư nào khác bạn muốn gửi. Thay đổi diện mạo bằng cách sử dụng các chủ đề dựng sẵn trong ruy-băng Word và nhập thư của bạn.

Phiếu ghi chú

Phù hợp với Microsoft Word 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: