Slide PowerPoint đẹp cho thuyết trình

Link Download Slide PowerPoint đẹp cho thuyết trình chính:

🖼️ Lịch học thuật (Word) Template Lịch học thuật

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Lịch học thuật niên khóa 2012-2013 sẽ làm sáng bừng mọi phòng học với màu sắc tươi sáng của nó. Phiên bản lịch này có tuần bắt đầu từ Thứ Hai.
 • windows

🖼️ Biểu ngữ Chúc mừng Sinh nhật Template biểu ngữ chúc mừng sinh nhật

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Chỉ một dòng chữ "Chúc mừng Sinh nhật" đơn điệu là chưa đủ.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.268

🖼️ Danh sách thực phẩm Template Danh sách thực phẩm

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu danh sách thực phẩm tương tác này cho phép bạn mua sắm một cách thông minh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 386

🖼️ Phân tích tỷ lệ chi tiết Template Phân tích tỷ lệ chi tiết

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Bảng tính này tạo ra 12 chỉ tiêu tài chính quan trọng. Các chỉ số này thường được coi là thuộc về bốn loại cơ bản: tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ hoạt động, và tỷ lệ đòn bẩy.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 209

🖼️ Album hình tương phản cho em bé Template Album hình tương phản cho em bé

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Giải trí cho em bé với các mẫu hình học và hình ảnh gia đình. Mẫu này có thể được in trên khổ giấy 8,5’’ x 11’’ và được đóng vào một quyển sổ khổ 8" x 8".
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 158
Xem thêm Mẫu Office