Smart Email Verifier 3.51

Link Download Smart Email Verifier chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Atomic Mail Verifier Kiểm tra địa chỉ email

🖼️
 • Phát hành: AtomPark Software
 • Atomic Mail Verifier (AMV) là chương trình độc quyền được dùng để trợ giúp bạn kiểm tra tính xác thực của các địa chỉ email.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.127

🖼️ Advanced Outlook Express DBX Recovery 2.0

🖼️
 • Phát hành: Advanced Media Recovery
 • Advanced Outlook Express DBX Recovery là phần mềm giúp bạn phục hồi tập tin lưu trữ của chương trình Outlook Express mà bạn lỡ tay làm thất lạc hay biến mất.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.861

🖼️ NK2Edit (32 bit) 3.37 Phần mềm chỉnh sửa file AutoComplete

🖼️
 • Phát hành: NirSoft
 • Dễ dàng thay đổi các thông tin được lưu trong file NK2, gồm có tên hiển thị, địa chỉ email, chuỗi trao đổi, tên hiển thị sổ xuống, chuỗi tìm kiếm,...
 • windows Version: 3.37
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 501

🖼️ CodeTwo Backup 1.2 Sao lưu và khôi phục dữ liệu hộp thư

🖼️
 • Phát hành: CodeTwo
 • Bạn muốn các tin nhắn hay các dữ liệu trong email của mình được đảm bảo an toàn khi ngoại tuyến? CodeTwo Backup là một giải pháp hữu ích giúp bạn khôi phục và sao lưu tất cả các dữ liệu trong hộp thư cùa mình.
 • windows Version: 1.2.0.513

🖼️ MailChecker Hiện thông báo email mới trên khay hệ thống

🖼️
 • Phát hành: meehioriginal
 • MailChecker là một ứng dụng nguồn mở dùng để theo dõi hộp thư của bạn và thông báo trên khay hệ thống khi có một email mới.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 945
Xem thêm Quản lý Email