Email Client là ứng dụng giúp bạn quản lý email trên máy tính một cách hiệu quả nhất. Nói một cách đơn giản nó là ứng dụng giúp bạn có thể cấu hình để gửi và nhận thư online/offline từ máy tính mà không cần phải truy cập vào webmail. Ứng dụng quản lý email sẽ giúp bạn kiểm tra, trả lời email một cách nhanh hơn, ngoài ra còn các ứng dụng chuyển đổi email, ứng dụng chặn mail rác... Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều ứng dụng quản lý email hay và miễn phí trên Download.com.vn