Speccy 1.31

Tải xuống Speccy 1.31

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Speccy 1.31 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
 • PCBoost Công cụ tăng tốc máy tính
 • PCBoost là một công cụ hữu dụng cho phép bạn tối ưu hóa hiệu suất máy tính của mình và giúp máy tính chạy nhanh hơn.
 • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Registry Commander 1.04
 • Làm sao để đưa một chương trình vào phần Startup của registry? Bạn có thể dùng Registry Commander trong trường hợp này.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Taskix (64-bit)
 • Thanh tác vụ của Windows không cho phép người dùng sắp xếp lại nó. Tuy nhiên có nhiều lúc bạn muốn đặt các chương trình liên quan với nhau đặt ở gần nhau cho dế làm việc.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Content Management System (CMS) 1.0
 • Content Management System (CMS) là một hệ thống phần mềm được dùng để quản lý nội dung. Nội dung này bao gồm các tệp dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, tài liệu điện tử và các nội dung trang web.
 • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính