SpeedyFox 2.0.28

Ứng dụng liên quan và thay thế

🖼️ Quick Note

🖼️
 • Phát hành: Diigo Inc
 • Quick Note là một Firefox add-on giúp bạn ghi chép trực tiếp trong trình duyệt của mình. Bạn có thể sử dụng nó như một notepad đơn giản, bản nháp, clipboard, hoặc để ghi lại danh sách việc cần làm.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 814

🖼️ LAN Tornado 1.63 Phần mềm kiểm thử

🖼️
 • Phát hành: SoftDevTeam
 • LAN Tornado là phần mềm kiểm thử mạng chi phí thấp hữu ích và dễ sử dụng,áp dụng thử nghiệm cho các thiết bị chuyển mạch, thiết bị định tuyến, máy chủ và thiết bị mạng khác
 • windows Version: 1.63
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

🖼️ Advanced RSS Mixer Premier

🖼️
 • Phát hành: Xpress Software
 • Advanced RSS Mixer Premier là phần mềm kết hợp nhiều nguồn dữ liệu RSS khác nhau thành một. Các nguồn có thể được lấy từ những tin tức mới, báo chí.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 341

🖼️ Skype Save Chat Conversation History Software Lưu lịch sử chat trên Skype

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • Skype Save Chat Conversation History Software là giải pháp hữu ích để sao lưu lịch sử chat trên Skype vào tập tin văn bản.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 630

🖼️ Qustodio 1.120 Giám sát hoạt động online của trẻ

🖼️
 • Phát hành: Qustodio
 • Qustodio là phần mềm kiểm soát trẻ em được thiết kế dành cho những bậc cha mẹ bận rộn nhưng am hiểu về web ngày nay.
 • windows Version: 1.120.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.106
Xem thêm Tiện ích khác