SpeedyFox 2.0.28

Ứng dụng liên quan và thay thế

🖼️ Copernic Desktop Search

🖼️
 • Phát hành: Copernic
 • Về mặt dễ sử dụng, công cụ này vượt trội. Nó khuyến khích bạn tìm trong các chủng loại có sẵn cho Internet (Web, Images, News, Shopping) hay máy tính (Emails, Files, Music, Pictures...). Các chủng loại này giúp cho việc tìm kiếm với Copernic Desktop Searc
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.216

🖼️ Algorius Net Watcher 2.1 Phần mềm giám sát máy tính

🖼️
 • Phát hành: Algorius
 • Algorius Net Watcher là công cụ hiệu quả và dễ sử dụng để hỗ trợ bạn giám sát server tập tin và kết nối hệ thống mạng.
 • windows Version: 2.1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 108

🖼️ SearchIt in Google

🖼️
 • Phát hành: GemiScorp
 • Sử dụng Searchit để tìm kiếm những bài hát, crack, serial ....
 • windows
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.334

🖼️ PopUp Ad SmasheR 4.1 Ngăn chặn quảng cáo

🖼️
 • Phát hành: PopUpStop com
 • PopUp Ad SmasheR để ngăn ngừa các pop up quảng cáo, quảng cáo trượt và động, quảng cáo flash, quảng cáo đếm thời gian , ngăn chặn các quảng cáo hộp thoại và tin nhắn...
 • windows Version: 4.1.55
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.560

🖼️ Add To Google Reader Safari Extension

🖼️
 • Phát hành: Rob Wilkerson
 • Tiện ích mở rộng này của Rob Wilkerson có khả năng thực hiện đúng như tên gọi của nó: Thêm RSS feed của trang hiện tại vào tài khoản Google Reader của bạn thông qua các nút trên thanh công cụ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 383
Xem thêm Tiện ích khác