Tiện ích khác của trình duyệt giúp cho việc duyệt web được nhanh chóng và đơn giản hơn.