Tải xuống Far Manager cho Windows 64 bit

Tải xuống Tải xuống Far Manager cho Windows 64 bit

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Tải xuống Far Manager cho Windows 64 bit được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download Far Manager chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Robusta File Shredder Xóa dữ liệu vĩnh viễn

  • Robusta File Shredder là một phần mềm đáng tin cậy cho phép người dùng hoàn toàn xóa file khỏi ổ cứng của mình. Bên cạnh đó, tất cả tập tin được xóa bởi phần mềm sẽ không bao giờ có cơ hội được phục hồi trở lại bởi vì Robusta File Shredder hỗ trợ nhiều thuật toán "băm nhỏ" dữ liệu tiên tiến.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Remo Repair Outlook

  • Remo Repair Outlook (PST) sẽ sửa chữa các hòm thư Microsoft Outlook (file .Pst). Dữ liệu khôi phục được sẽ được lưu trữ trong định dạng file lưu trữ PST mới nhằm đảm bảo độ an toàn của file PST nguồn.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Word File Recovery

  • Khôi phục dữ liệu cho file word là một ứng dụng thông minh, có thể sửa chữa các file MS Word bị lỗi.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu