Taskbar Meters dự phòng

Tải xuống Taskbar Meters dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Taskbar Meters dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download Taskbar Meters chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Serpentime

 • Serpentime 1.1 sẽ hiển thị lượng thời gian bạn tiêu tốn cho mỗi ứng dụng đang chạy trên máy tính của mình. Với Serpentime bạn có thể thấy thời gian mình làm việc cũng như lượng thời gian bạn nghỉ ngơi.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AnVir Task Manager Pro Quản lý và theo dõi hệ thống

 • AnVir Task Manager Pro là 1 bộ tổng hợp các công cụ hệ thống, cho phép bạn quản lí các tiến trình đang chạy trên máy tính cũng như theo dõi các chương trình chạy tự động cùng với Windows khi khởi động.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • PC Tune-Up 2.0.0.6

 • PC Tune-Up là ứng dụng mạnh mẽ mà có thể giữ cho máy tính của bạn trong tình trạng tốt nhất...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Jeff's Fish 1.5 for Windows

 • Jeff's Fish - chương trình tiện ích hệ thống, có khả năng tạo ra hình ảnh những con cá bơi xung quanh màn hình desktop khi bạn làm việc...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính