TeamViewer Portable 15.28.8

Tải xuống TeamViewer Portable 15.28.8

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download TeamViewer Portable chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
  • Xlpd Công cụ quản lý in ấn từ xa
  • Xlpd là công cụ quản lý việc in ấn từ xa cho Windows, nó nhận lệnh in từ các máy chủ ở xa, sử dụng giao thức LPD và gửi lệnh in đến máy tính. Nhờ đó, bạn có thể in các tài liệu trên máy chủ UNIX, Linux từ xa ngay trên máy tính Windows của mình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Kết nối mạng máy tính