Phần mềm kết nối máy tính là các ứng dụng hỗ trợ truy cập máy tính từ xa thông qua mạng, các phần mềm giúp kết nối mạng máy tính một cách dễ dàng

Top ứng dụng Kết nối mạng máy tính tải nhiều nhất

🖼️ UltraViewer 6.2 Phần mềm điều khiển máy tính, hỗ trợ từ xa

🖼️
 • Đánh giá: 139
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.758.706

🖼️ TeamViewer Portable 14.5 Điều khiển máy tính từ xa qua Internet

🖼️
 • Đánh giá: 62
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 335.436

🖼️ TeamViewer QuickSupport 14.5 Hỗ trợ kiểm soát máy tính từ xa

🖼️
 • Đánh giá: 123
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 428.638

🖼️ TeamViewer 14.5 Kết nối máy tính, truy cập và hỗ trợ từ xa

🖼️
 • Đánh giá: 516
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.923.801

🖼️ Minecraft Server 1.14 Tạo máy chủ Minecraft nhiều người chơi

🖼️
 • Đánh giá: 267
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 186.893

🖼️ MyPublicWiFi 5.1 Phần mềm phát WiFi miễn phí từ máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 117
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 110.318

🖼️ TeamViewer Touch Điều khiển máy tính từ xa trên màn hình cảm ứng

🖼️
 • Phát hành: TeamViewer
 • TeamViewer Touch là một ứng dụng miễn phí có sẵn trong Windows Store và được phát triển dành cho người dùng Windows 8. Đây là một công cụ rất hữu ích khi người dùng cần truy cập đến một máy tính hoặc thiết bị từ xa. Phần mềm này hoạt động với các thiết bị có sẵn trong mạng và các thiết bị với địa chỉ IP công cộng có thể truy cập từ Internet.
 • windows
 • Tìm thêm: TeamViewer TeamViewer Touch download TeamViewer Touch tải TeamViewer Touch TeamViewer
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.277

🖼️ TeamViewer: Remote Control Ứng dụng điều khiển máy tính từ xa

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.423

🖼️ hide.me VPN 3.0 Ứng dụng mạng riêng ảo cho máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.131

🖼️ VNC Connect 6.4 Kết nối và điều khiển máy tính từ xa

🖼️
 • Phát hành: RealVNC
 • VNC Connect hay RealVNC 6.4.1 là một trong những tiện ích điều khiển hệ thống từ xa phổ biến nhất cho máy tính. VNC Connect được tích hợp sẵn Java Client, hỗ trợ người dùng rất nhiều trong việc điều khiển các máy tính khác thông qua trình duyệt Internet mà không cần phải cài đặt thêm phần mềm khác.
 • windows Version: 6.4.1
 • Tìm thêm: VNC Connect RealVNC remote control VNC Connect Plus VNC Viewer
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.727
Có tất cả 46 phần mềm.