Tencent PC Manager

Link Download Tencent PC Manager chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ EagleEyeOS Professional 3.1.0

🖼️
 • Phát hành: EagleEyeOS LLC
 • EagleEyeOS Professional là phần mềm bảo mật tương đối toàn diện.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 910

🖼️ GiliSoft Full Disk Encryption 3.2 Tiện ích mã hóa phân vùng trong ổ cứng

🖼️
 • Phát hành: GiliSoft
 • GiliSoft Full Disk Encryption là một ứng dụng hữu ích được thiết kế để cho phép người dùng mã hóa tất cả phân vùng trong ổ cứng, bao gồm cả phân vùng hệ thống.
 • windows Version: 3.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 736

🖼️ Powered Keylogger 2.3 Phần mềm Keylogger mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: Eltima Software
 • Powered Keylogger là giải pháp bảo mật dựa trên driver, có chức năng bí mật theo dõi và ghi lại toàn bộ các phím bấm, cú nhấp chuột, mật khẩu, trang web được truy cập và ứng dụng được khởi chạy, theo dõi email được gửi và nhận,…
 • windows Version: 2.3.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 994

🖼️ SecuringFolders 2.20 Mã hóa và bảo mật thư mục

🖼️
 • Phát hành: Sławomir Łaptos
 • SecuringFolders là ứng dụng đơn giản giúp người dùng mã hóa và bảo mật các thư mục khỏi sự truy cập trái phép.
 • windows Version: 2.20
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.186

🖼️ AVG LinkScanner

🖼️
 • Phát hành: AVG Technologies
 • AVG LinkScanner là cách thức bảo vệ bạn khỏi các mối đe dọa trực tuyến đang ngày càng gia tăng.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.671
Xem thêm Bảo mật