Tenorshare Photo Recovery cho Mac 2.0

Link Download Tenorshare Photo Recovery cho Mac chính:
🖼️
🖼️
  • CrashPlan for Mac

  • Crashplan for Mac cho phép bạn sao lưu và phục hồi dữ liệu từ nhiều nơi sao lưu trên máy Mac, điều này có nghĩa là nếu có vấn đề gì xảy ra với một trong những nơi sao lưu của bạn, bạn có thể phục hồi từ những điểm khác. Bạn có thể lựa chọn nơi khôi phục t
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • HD Speed for Mac

  • Tốc độ của ổ cứng quyết định 1 phần không nhỏ đến tốc độ của toàn hệ thống. Vậy bạn muốn biết ổ cứng mình đang sử dụng có tốc độ như thế nào, có lỗi gì đang gặp phải hay không…? HD Speed sẽ giúp bạn có câu trả lời.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
  • SoftTote File Recovery for Mac

  • SoftTote File Recovery for Mac là phần mềm khôi phục dữ liệu Mac chuyên nghiệp có thể khôi phục dữ liệu do lỡ tay xóa, format, lây nhiễm virus và các lỗi khác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu