The Cleaner 2012

Link Download The Cleaner 2012 chính:
🖼️
🖼️
 • The Cleaner 2012

 • Cleaner là một ứng dụng được thiết kế để bảo vệ, ngăn chặn và phục hồi hệ thống của bạn khi bị phần mềm độc hại.
 • Xếp hạng: 3 11 Phiếu bầu
🖼️
 • EmoCheck Phần mềm phát hiện trojan Emotet

 • EmoCheck là một phần mềm mã nguồn mở được thiết kế để giúp người dùng Windows phát hiện xem phần mềm độc hại Emotet có trong máy của mình hay không.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Trojan Remover Loại bỏ malware, trojan trên máy tính

 • Trojan Remover là một ứng dụng được thiết kế chuyên dùng để làm sạch máy tính bằng cách xóa tất cả tệp độc hại trên máy tính mà nhiều phần mềm diệt virus bỏ sót.
 • Xếp hạng: 4 80 Phiếu bầu
🖼️
 • SpyZooka 2.5

 • SpyZooka đảm bảo 100% gỡ bỏ phần mềm gián điệp(spyware), Phần mềm quảng cáo(adware), hijackers và các phần mềm độc hại(malware). Ngoai ra, SpyZooka sẽ ngăn ngừa sự nguy hiểm truyền nhiễm.
 • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quét Trojan