Từ điển Tiếng Anh 123 cho Android 2.2

Link Download Từ điển Tiếng Anh 123 cho Android chính:
🖼️
  • English4u cho Android Ứng dụng học Tiếng Anh online hiệu quả

  • English4u cho Android là một ứng dụng học tập trực tuyến, đem đến cho người dùng các chương trình học gồm: Tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh Trung Học, và tiếng Anh trực tuyến phục vụ đối tượng học sinh từ cấp 2 trở lên và người đi làm.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Sách Mềm cho Android Ứng dụng sách giáo khoa điện tử

  • Sách Mềm cho Android là một ứng dụng sách giáo khoa điện tử, sẽ hỗ trợ cho giáo viên giảng bài theo sách tương tác, cực kỳ sinh động, cũng như hỗ trợ cho các bạn học sinh ôn luyện, làm bài tập dễ dàng, thuận tiện.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • CoLearn cho Android Ứng dụng học trực tuyến

  • CoLearn cho Android là một ứng dụng giáo dục trực tuyến được nghiên cứu phát triển trên nền tảng công nghệ số hiện đại, nhằm hỗ trợ việc học tập cho các bạn học sinh đạt hiệu quả hơn.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Giáo dục & Học tập