UniKey 4.3 RC5 Build 200929

Tải xuống UniKey 4.3 RC5 Build 200929

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
  • Vietkey Bộ gõ tiếng Việt gọn nhẹ
  • Vietkey là một trong những phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt đầu tiên và rất tốt tại Việt Nam. Với khả năng hỗ trợ hầu hết mọi font chữ tiếng Việt từ TCVN3, Unicode, VNI, ABC... đến các kiểu gõ Telex, VNI.
  • Xếp hạng: 4 2.246 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • TocKyVNKey Phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí
  • Phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí TocKyVNKey có bộ từ điển soạn sẵn trên 200 nghìn từ, giúp người dùng dễ dàng thêm bớt, tự động thêm dấu khi gõ tiếng Việt không dấu.
  • Xếp hạng: 5 16 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Bộ gõ Tiếng Việt