UniKey 4.6 RC2 Build 230919

Tải xuống UniKey 4.6 RC2 Build 230919

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
  • TocKyVNKey Phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí

  • Phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí TocKyVNKey có bộ từ điển soạn sẵn trên 200 nghìn từ, giúp người dùng dễ dàng thêm bớt, tự động thêm dấu khi gõ tiếng Việt không dấu.
  • Xếp hạng: 5 16 Phiếu bầu
🖼️
  • Black Ci Bộ gõ tiếng Việt miễn phí

  • Black Ci là bộ gõ tiếng Việt hoàn toàn miễn phí do Softfield phát triển, hỗ trợ người dùng gõ tiếng Việt có dấu, sửa lỗi gõ tiếng Việt một cách dễ dàng.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • SoftMaker Office Bộ công cụ văn phòng chuyên nghiệp

  • SoftMaker Office là bộ công cụ văn phòng hoàn toàn miễn phí, bao gồm 4 ứng dụng nổi bật đó là TextMaker (soạn văn bản Word), PlanMaker (tạo bảng tính Excel), Presentations (tạo bài trình chiếu PowerPoint) và trình duyệt mail Thunderbird.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Bộ gõ Tiếng Việt