USB FireWall 1.1.3

Link Download USB FireWall chính:
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • WaterRoof for Mac

  • WaterRoof là một phần mềm quản lý Firewall với các tính năng như chỉnh băng thông, cài đặt NAT, chuyển hướng cổng, các rule theo dõi động, tập hợp rule định trước, wizard, bản ghi, các thông số,...
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Webroot Desktop Firewall

  • Các loại phần mềm độc hại luôn chờ cơ hội để tấn công hệ thống máy tính khi nối kết internet. Vì vậy, việc thiết lập các phòng tuyến nhằm hạn chế tác hại của chúng là điều nên thực hiện.
  • Xếp hạng: 4 27 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm Tường lửa