Phần mềm tường lửa là các ứng dụng bảo vệ máy tính, ngăn chặn sự hoạt động vào/ra mạng bất thường từ các chương trình trên máy tính. Cài đặt phần mềm tưởng lửa lên máy tính để đảm bảo máy tính của bạn luôn an toàn trước các hoạt động mạng bất thường trên máy.

Top ứng dụng Phần mềm Tường lửa tải nhiều nhất

ZoneAlarm Free Firewall 2019 ZoneAlarm Free Firewall 2019 15.4 Phần mềm bảo mật máy tính toàn diện

ZoneAlarm Free Firewall 2019
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.251

UserGate Proxy & Firewall UserGate Proxy & Firewall 6.5 Quản lý lưu lượng và bảo vệ mạng

UserGate Proxy & Firewall
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.343

AVG Protection Pro AVG Protection Pro Công cụ bảo vệ máy tính toàn diện

AVG Protection Pro
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 788

AVG Protection Free AVG Protection Free Phần mềm bảo vệ máy tính miễn phí

AVG Protection Free
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.208

FortKnox Personal Firewall FortKnox Personal Firewall 22.0 Bảo vệ máy tính trước hacker, trojan, spyware

FortKnox Personal Firewall
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.688

USB FireWall USB FireWall 1.1 Công cụ tìm và ngăn chặn virus lây qua USB

USB FireWall
 • Đánh giá: 198
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135.984

Free Firewall Free Firewall 1.4 Phần mềm tường lửa miễn phí cho máy tính

Free Firewall
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 283

SecureVPN SecureVPN Duyệt web an toàn miễn phí

SecureVPN
 • Phát hành: SecureVPN
 • SecureVPN là phần mềm bảo mật hữu ích cho phép người dùng duyệt web nặc danh, truy cập website bị chặn, mở khóa các dịch vụ VoIP, bảo vệ thông tin cá nhân và sự riêng tư trên Internet cũng như đảm bảo truy cập Internet an toàn khi sử dụng các điểm phát Wi-Fi Hotspot.
 • windows
 • Dung lượng: 19,6 MB
 • Yêu cầu: Windows XP trở lên
 • Tìm thêm: SecureVPN phần mềm VPN phần mềm VPN miễn phí duyệt web an toàn duyệt web nặc danh
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 426

Anti-Hacker Anti-Hacker 10.0 Phần mềm chống hacker cho máy tính

Anti-Hacker
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 356

Comodo Firewall Comodo Firewall 8.2 Phần mềm bảo vệ máy tính

Comodo Firewall
 • Đánh giá: 124
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.319
Có tất cả 93 phần mềm.