Phần mềm tường lửa là các ứng dụng bảo vệ máy tính, ngăn chặn sự hoạt động vào/ra mạng bất thường từ các chương trình trên máy tính. Cài đặt phần mềm tưởng lửa lên máy tính để đảm bảo máy tính của bạn luôn an toàn trước các hoạt động mạng bất thường trên máy.

Top ứng dụng Phần mềm Tường lửa tải nhiều nhất

USB FireWall USB FireWall 1.1 Công cụ tìm và ngăn chặn virus lây qua USB

USB FireWall
 • Đánh giá: 194
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135.482

Các kiểu tấn công Firewall và cách phòng chống Các kiểu tấn công Firewall và cách phòng chống Tài liệu về tường lửa

Các kiểu tấn công Firewall và cách phòng chống
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Nếu không phạm sai lầm, một bức tường lửa được thiết kế, cấu hình và bảo trì kỹ lưỡng hầu như không thể bị đột nhập.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 198,3 KB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Tìm thêm: tin học bảo mật tường lửa firewall tấn công
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.825

Free Firewall Free Firewall 1.4 Phần mềm tường lửa miễn phí cho máy tính

Free Firewall
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69

FortKnox Personal Firewall FortKnox Personal Firewall 21.0 Bảo vệ máy tính trước hacker, trojan, spyware

FortKnox Personal Firewall
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.539

SecureVPN SecureVPN Duyệt web an toàn miễn phí

SecureVPN
 • Phát hành: SecureVPN
 • SecureVPN là phần mềm bảo mật hữu ích cho phép người dùng duyệt web nặc danh, truy cập website bị chặn, mở khóa các dịch vụ VoIP, bảo vệ thông tin cá nhân và sự riêng tư trên Internet cũng như đảm bảo truy cập Internet an toàn khi sử dụng các điểm phát Wi-Fi Hotspot.
 • windows
 • Dung lượng: 19,6 MB
 • Yêu cầu: Windows XP trở lên
 • Tìm thêm: SecureVPN phần mềm VPN phần mềm VPN miễn phí duyệt web an toàn duyệt web nặc danh
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 306

Anti-Hacker Anti-Hacker 10.0 Phần mềm chống hacker cho máy tính

Anti-Hacker
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 176

Comodo Firewall Comodo Firewall 8.2 Phần mềm bảo vệ máy tính

Comodo Firewall
 • Đánh giá: 124
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.006

AVG Protection Pro AVG Protection Pro 15 Công cụ bảo vệ máy tính toàn diện

AVG Protection Pro
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 645

AVG Protection Free AVG Protection Free 15 Phần mềm bảo vệ máy tính miễn phí

AVG Protection Free
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 957

Online Armor Online Armor 7.0

Online Armor
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.194
Có tất cả 96 phần mềm.