Phần mềm tường lửa là các ứng dụng bảo vệ máy tính, ngăn chặn sự hoạt động vào/ra mạng bất thường từ các chương trình trên máy tính. Cài đặt phần mềm tưởng lửa lên máy tính để đảm bảo máy tính của bạn luôn an toàn trước các hoạt động mạng bất thường trên máy.

Top ứng dụng Phần mềm Tường lửa tải nhiều nhất

🖼️ SoftPerfect Personal Firewall 1.4 Phần mềm tường lửa miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.625

🖼️ FortKnox Personal Firewall 22.0 Bảo vệ máy tính trước hacker, trojan, spyware

🖼️
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.790

🖼️ ZoneAlarm Free Firewall 2019 15.4 Phần mềm bảo mật máy tính toàn diện

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.377

🖼️ UserGate Proxy & Firewall 6.5 Quản lý lưu lượng và bảo vệ mạng

🖼️
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.383

🖼️ AVG Protection Pro Công cụ bảo vệ máy tính toàn diện

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 856

🖼️ AVG Protection Free Phần mềm bảo vệ máy tính miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.340

🖼️ USB FireWall 1.1 Công cụ tìm và ngăn chặn virus lây qua USB

🖼️
 • Đánh giá: 198
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 136.361

🖼️ Free Firewall 1.4 Phần mềm tường lửa miễn phí cho máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 338

🖼️ SecureVPN Duyệt web an toàn miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 516

🖼️ Anti-Hacker 10.0 Phần mềm chống hacker cho máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 399
Có tất cả 93 phần mềm.