VaultletSuite 2 Go 2.9.9

Link Download VaultletSuite 2 Go chính:
🖼️
🖼️
  • Sure Delete 5.1.1

  • Sure Delete cung cấp khả năng lựa chọn mức độ bảo vệ và có thể dọn sạch ổ cứng để đảm bảo rằng những file mà Sure Delete không thể xoá nổi thì cũng không thể phục hồi được.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Privacy Control 2.6

  • Privacy Control 2.6 là một ứng dụng giúp bạn bảo vệ những dữ liệu riêng tư trực tuyến của bạn...
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
  • BitLocker Drives Unlocker

  • BitLocker là tính năng bảo mật ổ đĩa bằng mật khẩu có sẵn trong hệ điều hành Windows 7 và bạn có thể sử dụng nó để bảo vệ dữ liệu của mình khi muốn ngăn chặn những truy cập trái phép từ bên ngoài.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật