Advanced Sage Password Recovery Khôi phục mật khẩu hiệu quả

Tải về

3 (1) Elcomsoft Dùng thử 299 Dung lượng: 5,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Xem mật khẩu user và admin của ứng dụng Sage PeachTree Accounting, và nhanh chóng khôi phục hoặc thay thế mật khẩu đang bảo vệ file BLB, MUD và ADF/PAD được tạo bởi phần mềm ACT! Personal Information Management. Advanced Sage Password Recovery hỗ trợ tất cả các phiên bản của ACT! Và tất cả các phiên bản của Sage PeachTree Accounting.

Advanced Sage Password Recovery

Các tính năng chính:

 • Nhanh chóng hiển thị mật khẩu user và Admin cho Sage PeachTree Accounting
 • Hỗ trợ tất cả các lần ra mắt của Sage PeachTree Accounting từ phiên bản 2002 cho tới 2011
 • Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Sage PeachTree Accounting, bao gồn Pro, Complete, Premium, và Quantum
 • Hỗ trợ Sage 50 tài khoản và Sage Instant Accounts phiên bản từ 2004 đến 2011
 • Hỗ trợ phiên bản Sage Simply Accounting từ 2002 đến 2011
 • Đảm bảo khôi phục mật khẩu nhanh chóng dữ liệu ACT! được tạo với phiên bản trước 2005
 • Đảm bảo đặt lại mật khẩu cho dữ liệu ACT! được tạo với các phiên bản 2005 trở lên
 • Hỗ trợ tất cả các phiên bản của ACT! được tạo bởi Symantec, Best Software, và Sage, bao gồm ACT! 2011.
 • Khôi phục mật khẩu trong tất cả các ngôn ngữ và mã hóa
 • Khôi phục mật khẩu trên máy tính cục bộ hoặc từ xa.

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 5,6 MB
 • Lượt xem: 309
 • Lượt tải: 299
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm