VaultletSuite 2 Go for Mac 2.9.9

Link Download VaultletSuite 2 Go for Mac chính:
🖼️
 • Password Pig cho Mac Ứng dụng quản lý mật khẩu thông minh

 • Password Pig cho Mac cho phép người dùng lưu trữ, truy xuất và cập nhật mật khẩu cùng các dữ liệu quan trọng lên một hay nhiều thiết bị. Sử dụng tiện ích này, việc ghi nhớ mật khẩu giờ chỉ còn là chuyện nhỏ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Password Retriever

 • Password Retriever cho phép bạn bảo vệ các thông tin như đăng nhập, mật khẩu, số thẻ tín dụng, hóa đơn,... ở một cơ sở dữ liệu có thể tùy biến được với mã hóa Blowfish 448 bit.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Hide unHide for Mac Hiển thị file ẩn

 • Hide unHide - chương trình tiện ích nhỏ gọn, miễn phí của Sergio Duarte, với công dụng hiển thị những file ẩn, những file hệ thống của hệ điều hành Mac OS X...
 • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu
🖼️
 • GPG Suite cho Mac Mã hóa email và tệp tin đính kèm trên Mac

 • GPG Suite for Mac là một bộ giải pháp chứa đựng các công cụ giúp mã hóa và bảo vệ nội dung email của người dùng Mac. Chương trình này có khả năng tương thích hoàn hảo với ứng dụng Mac Mail, đây là điểm giúp GPG Suite for Mac nổi bật hơn so với các phần mềm cùng loại.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Bảo mật