VideoPad Video Editor cho Mac

Link Download VideoPad Video Editor cho Mac chính:

🖼️ TCPlanner for Mac 1.5 Công cụ hỗ trợ các chuyên gia phim ảnh

🖼️
 • Phát hành: Netmedia
 • TCPlanner là một công cụ dành cho các chuyên gia phim ảnh như: đạo diễn, biên tập, nhà sản xuất. Chương trình này được thiết kế như một bảng thu hẹp cho phép lên thời gian cho buổi biểu diễn hoặc bộ phim...
 • mac Version: 1.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 772

🖼️ iGotta MP3 Collection for Mac

🖼️
 • Phát hành: Wooden Brain Concepts
 • iGotta MP3 Collection là một cơ sở dữ liệu, được thiết kế nhằm giúp người dùng nhập bộ sưu tập MP3 từ một file xuất iTunes...
 • mac
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 271

🖼️ Dolet for Finale for Mac 6.1 Chương trình ghi chú nhạc Finale

🖼️
 • Phát hành: Recordare
 • Dolet for Finale - hiệu ứng dành cho chương trình ghi chú nhạc Finale, có khả năng đọc và ghi dữ liệu lên các file MusicXML..
 • mac Version: 6.1.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 731

🖼️ Ultimate DVD Player for Mac 1.4 Điều khiển chất lượng âm thanh

🖼️
 • Phát hành: Roni Music
 • Ultimate DVD Player có khả năng chạy lại đĩa DVD-Video và cho phép bạn thay đổi tốc độ (25% - 200%) và cường độ.
 • mac Version: 1.4.6
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.007

🖼️ FabFilter Pro-Q for Mac 1.23 Chỉnh sửa chất lượng âm thanh

🖼️
 • Phát hành: FabFilter Software Instruments
 • FabFilter Pro-Q - công cụ kết hợp sức mạnh, độ chính xác và các tính năng khác dành cho hiệu ứng âm thanh của hệ thống Mac OS X...
 • mac Version: 1.23
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.502
Xem thêm Cắt - Ghép nhạc