Vidmore Screen Recorder 1.1.36

Link Download Vidmore Screen Recorder chính:
🖼️
  • ScreenVirtuoso Pro Ghi lại thao tác trên màn hình

  • ScreenVirtuoso Pro là phần mềm cho phép đồng thời tiến hành ghi và chuyển đổi video. Chỉ mất vài giây để ghi lại hoạt động trên màn hình, bổ sung âm thanh, chú giải vào phim, lưu dưới dạng AVI
  • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu
🖼️
  • Huelix ScreenPlay Công cụ ghi video màn hình

  • ScreenPlay là gói phần mềm được thiết kế với công nghệ hiện đại, giao diện dễ sử dụng, chi phí hợp lý và hiệu quả cao để giúp người sử dụng trong việc ghi lại hoạt động màn hình máy tính.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Quay video màn hình