Vista Manager (32-bit)

Link Download Vista Manager (32-bit) chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • TekRadius Máy chủ RADIUS

  • TekRadius là máy chủ RADIUS chạy trên nền Windows, hỗ trợ các phương pháp chứng thực, tạo hồ sơ nhiều người dùng và cho phép xem ghi chú (log) dễ dàng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • MultiMon TaskBar Free Tạo thêm thanh Taskbar

  • MultiMon TaskBar hỗ trợ cho Windows, nếu sở hữu nhiều màn hình thì sẽ tạo thêm thanh Taskbar, có thể tùy biến các lựa chọn trên thanh Taskbar.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • DesktopCalendar Ứng dụng xem lịch thông minh

  • DesktopCalendar là phần mềm lịch Việt đa năng bao gồm cả lịch dương và lịch âm. Phần mềm này tạo một giao diện lịch trên màn hình desktop mà không ảnh hưởng tới màn hình nền.
  • Xếp hạng: 4 209 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính