VistaSwitcher 1.1.2

Link Download VistaSwitcher 1.1.2 chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • BattCursor

 • Nguồn pin là nguyên nhân gây nhiều trở ngại cho người dùng khi thường xuyên mang laptop ra ngoài. Vì vậy, việc quản lý nguồn pin hiệu quả là điều cần thiết. BattCursor là một trong những phần mềm có thể giúp người dùng thực hiện chức năng này.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Fences Ứng dụng sắp xếp màn hình máy tính

 • Fences là phần mềm tổ chức màn hình máy tính, tạo ra các mục chứa biểu tượng có thể dễ dàng thay đổi kích thước, di chuyển, nhanh chóng ẩn, hiện các biểu tượng hay tạo ra nhiều trang màn hình.
 • Xếp hạng: 4 25 Phiếu bầu
🖼️
 • Vista Sidebar Tạo thanh sidebar cho Windows XP

 • Thanh Sidebar chứa gadget của Windows Vista thực sự đẹp và hữu ích. Nếu không muốn sử dụng Windows Vista nhưng lại muốn sở hữu thanh Sidebar này, bạn có thể nhờ đến Thoosje Vista Sidebar...
 • Xếp hạng: 4 11 Phiếu bầu
🖼️
 • LookInMyPC

 • LookInMyPC là một công cụ có nhiệm vụ phân tích hệ thống và tạo ra một báo cáo chi tiết với các thông tin trên tất cả các phần cứng và phần mềm cài đặt trên máy tính của bạn. Nó cũng có thể hiển thị danh sách các tiến trình đang chạy, các dịch vụ cài đặt,
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hệ điều hành