Visual Studio LightSwitch dự phòng

Tải xuống Visual Studio LightSwitch dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Visual Studio LightSwitch dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Visual Studio LightSwitch chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ phpMyAdmin 5.1 Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

🖼️
 • Phát hành: phpMyAdmin
 • phpMyAdmin 5.1.1 là một chương trình mySQL Client rất mạnh được viết bằng PHP. Bạn có thể dùng phpMyAdmin để truy cập vào database quản lý mySQL từ browser.
 • windows Version: 5.1.1
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.508

🖼️ Excel Export Kit Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ Excel

🖼️
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • Microsoft Excel là một trong những chương trình được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó cho phép người dùng thao tác dữ liệu, tính toán nhanh chóng và chính xác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 597

🖼️ Virtual Volume SDK 2.5 Bộ công cụ tạo đĩa ảo

🖼️
 • Phát hành: SoftPerfect Research
 • Virtual Volume Software Development Kit (Virtual Volume SDK) là một công cụ hỗ trợ lập trình viên tạo ra các ứng dụng liên quan đến đĩa ảo.
 • windows Version: 2.5.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 111

🖼️ Android SDK 24.4 Công cụ phát triển Android

🖼️
 • Phát hành: Open Handset Alliance
 • Android SDK là một phần mềm mã nguồn mở một bộ công cụ phát triển bao gồm một trình gỡ lỗi, các thư viện, trình mô phỏng thiết bị (dựa trên QEMU), mã nguồn thí dụ, và hướng dẫn.
 • windows Version: 24.4
 • Đánh giá: 61
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80.251

🖼️ MyToTxt 3.3 Xuất dữ liệu MySQL sang nhiều định dạng

🖼️
 • Phát hành: Withdata Software
 • MyToTxt là phần mềm trích xuất dữ liệu MySQL sang nhiều định dạng tài liệu khác nhau, cho phép lên lịch trình trước và hỗ trợ trích xuất hàng loạt.
 • windows Version: 3.3
Xem thêm Database