Microsoft Visual Studio Tools for the Office (32 bit)

Tải về

3 (1) Microsoft Miễn phí 1.951 Dung lượng: 2,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2003/2008/Vista/7

Microsoft Visual Studio Tools for the Office System Power Tools là một gói công cụ cung cấp các chức năng bổ sung hữu ích cho Office.

Các công cụ này bao gồm cả Visual Studio add-ins cũng như ứng dụng độc lập Windows Forms và ứng dụng cosole. VSTO Power Tools còn bao gồm một tập hợp thư viện nhằm đơn giản hóa Office

Hỗ trợ các hệ điều hành:

- Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP

- Microsoft Visual Studio 2008

- Microsoft Office 2007

Microsoft Visual Studio Tools for the Office System Power Tools

An Nhiên (Theo Microsoft)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,7 MB
  • Lượt xem: 2.039
  • Lượt tải: 1.951
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/2008/Vista/7
Tìm thêm: Visual Studio