Vuze for Linux

Link Download Vuze for Linux chính:
🖼️
 • Nginx cho Linux

 • Nginx (phát âm "engine x") là một chương trình server HTTP, một reverse proxy cũng như IMAP/POP3 proxy server miễn phí, mã nguồn mở, có hiệu năng cao
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • aMSN for Linux

 • aMSN là một trình nhắn tin nhanh mã nguồn mở phổ biến. Chương trình thực hiện giống như MSN Messenger, có hỗ trợ tin nhắn offline, hiển thị hình ảnh, webcam, gửi biểu tượng cảm xúc, gửi nhận tập tin…
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Vuze for Linux

 • Trước đây có tên gọi là Azureus, Vuze là chương trình duy nhất trong danh sách này được viết bằng ngôn ngữ Java...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Hide BookmarksBar for Linux

 • Hide BookmarksBar là một công cụ mở rộng của Firefox, cho phép người dùng bật/ tắt thanh công cụ Bookmarks với một toolbar button hoặc một keybinding.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AVG Linux Server Edition

 • Phần mềm AVG Linux Server Edition sẽ giúp bảo vệ máy chủ Linux của bạn, đảm bảo hòm thư và những giao dịch luôn được bảo mật nhờ AVG Anti-Virus, Anti-Spyware, AVG File Server Protection và AVG Anti-Spam.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Internet - Email