Windows 7 Files Recovery dự phòng

Tải xuống Windows 7 Files Recovery dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Windows 7 Files Recovery dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download Windows 7 Files Recovery chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Recovery for Excel Khôi phục bảng tính Excel bị lỗi

  • Recovery for Excel là phần mềm hữu hiệu được dùng để khôi phục dữ liệu từ các bảng tính Microsoft Excel (.xls, .xla, .xlsx) đã bị lỗi. Sau đó, những dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào một bảng tính Excel mới.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Quick Recovery for MS Word

  • Quick Recovery for MS Word là phần mềm khôi phục file Word để sửa chữa dữ liệu word bị hỏng.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu