Windows 7 Professional (32-bit)

Link Download Windows 7 Professional (32-bit) chính:
🖼️
  • Amic Screen Capture Tiện ích chụp ảnh màn hình

  • Amic Screen Capture là tiện ích chụp ảnh màn hình mạnh mẽ và dễ sử dụng, cho phép bạn chụp ảnh màn hình đầy đủ (bao gồm chế độ DirectX), cửa sổ, các đối tượng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Mã nguồn MS-DOS Mã nguồn MS DOS 1.25 và 2.0

  • Microsoft đã chia sẻ mã nguồn MS-DOS trên GitHub. Đây là mã nguồn MS-DOS 1.25 và 2.0, giúp lập trình viên có cơ hội hiểu rõ về những phiên bản đầu tiên của hệ điều hành này.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Hệ điều hành