Security Update cho Windows 7 (KB3097877)

Tải xuống Security Update cho Windows 7 (KB3097877)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Security Update cho Windows 7 (KB3097877) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Windows 7 Ultimate chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ MP3 Splitter Phân chia, cắt hoặc cắt bớt các tập tin MP3

🖼️
 • Phát hành: BRIZ Software
 • MP3 Splitter cho phép bạn phân chia, cắt hoặc cắt bớt các tập tin MP3 và lưu lại tập tin MP3 mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.755

🖼️ UPXShell 3.4

🖼️
 • Phát hành: ION T
 • UPXShell là một phần mềm giúp bạn có thể nén các tập tin có phần mở rộng là EXE (không bao gồm tập tin cài đặt) thành những tập tin có dung lượng chỉ bằng phân nửa tập tin đầu...
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.902

🖼️ Stellar OST Viewer 1.0 Công cụ hỗ trợ xem file OST

🖼️
 • Phát hành: Stellar Information Systems
 • Stellar OST Viewer là một công cụ hoàn toàn miễn phí giúp người dùng quét file Outlook OST và giành lại quyền truy cập vào những email bị hỏng rất nhanh chóng.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 565

🖼️ ExifCleaner 1.3

🖼️
 • Phát hành: SuperUtils Software
 • ExifCleaner cho phép bạn xóa các thẻ Exif cá nhân hoặc xoá hoàn toàn dữ liệu Exif. Chương trình này cho phép bạn xóa bỏ không cần thiết, không mong muốn, hoặc thông tin quan trọng về các hình ảnh, và vị trí mà bức ảnh đã được chụp.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 363

🖼️ FolderLook

🖼️
 • Phát hành: LuJoSoft
 • FolderLook là một ứng dụng đơn giản được sử dụng để thay đổi biểu tượng thư mục hiển thị trong Windows Explorer và Desktop.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 741
Xem thêm Windows