Download WinEdt 64bit

Tải xuống Download WinEdt 64bit

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Download WinEdt 64bit được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download WinEdt chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ AKS Text Replacer

🖼️
 • Phát hành: AKS-Labs
 • AKS Text Replacer là công cụ được thiết kế để tự động hoá quá trình tìm kiếm và thay thế, làm cho việc tìm kiếm và thay thế trở lên dễ dàng kiểm soát.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 372

🖼️ Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3 Gói cập nhật SP3 cho Office Compatibility Pack

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Service Pack 3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho SharePoint Designer Language Pack 2007.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.073

🖼️ AlfaReader 1.7 Phần mềm đọc ebook miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Alfa.NetSoft
 • AlfaReader là một phần mềm đọc sách điện tử miễn phí, mang đến cho người dùng một cách thưởng thức sách mới.
 • windows Version: 1.7.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 702

🖼️ Powerpoint Image Extractor 1.2b Trích xuất hình ảnh và âm thanh sang Powerpoint

🖼️
 • Phát hành: ALAINLECOMTE
 • Nếu bạn muốn trích xuất hình ảnh hoặc âm thanh có trong các tập tin PowerPoint bằng tay không thì việc trích xuất diễn ra khó khăn, nhất là những tập tin lớn có kèm rất nhiều hình ảnh thì việc trích xuất diễn ra rất lâu.
 • windows Version: 1.2b
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.690

🖼️ ScanWiz Quét văn bản giấy sang PDF

🖼️
 • Phát hành: Softi Software
 • ScanWiz là một chương trình scan sang file PDF rất đơn giản để sử dụng và có thể lưu các tài liệu như nén TIFF cũng như nhiều tập tin hình ảnh phổ biến khác.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 792
Xem thêm Phần mềm soạn thảo