Driver laptop Acer Aspire 5720G for Windows 7/Vista/XP

Tải về
3 (1) Acer Miễn phí 160 Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Bộ Driver cho laptop Acer Aspire 5720G...

Audio
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.564842.8 MB09/10/2009
Audio DriverRealtek6.0.1.564842.9 MB12/04/2008
Audio DriverRealtek6.0.1.590458.4 MB10/23/2009
Bluetooth
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgày
Bluetooth Driver (2045&2046)Broadcom6.2.1.50057.7 MB10/22/2009
Bluetooth DriverBroadcom5.1.0.450044.1 MB12/04/2008
Bluetooth DriverBroadcom5.1.0.450054.8 MB12/04/2008
Bluetooth DriverBroadcom6.0.1.640022.8 MB12/04/2008
Bluetooth DriverBroadcom6.0.1.640026.7 MB12/04/2008
Camera
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgày
Camera Driver For 0.3MBison2.0.0.172.2 MB10/26/2009
Camera DriverBison2.0.0.172.2 MB12/04/2008
Camera DriverBison2.0.0.172.2 MB05/06/2009
Camera DriverSuyin2.0.714.3 MB05/06/2009
Camera DriverSuyin5.8.32.50019.9 MB05/06/2009
Camera DriverSuyin3.0.6.22.8 MB05/06/2009
Camera DriverChicony5.8.33.40210.4 MB05/06/2009
Camera DriverChicony5.8.33.40211.4 MB12/04/2008
Camera DriverBison7.96.701.139.8 MB05/06/2009
Camera Driver For 1.0MSuyin5.2.5.33.3 MB09/29/2009
Camera DriverSuyin5.8.32.50020.9 MB12/04/2008
Camera DriverSuyin3.0.6.22.8 MB12/04/2008
Camera DriverBison7.96.701.1310.7 MB12/04/2008
Camera DriverSuyin2.0.714.3 MB12/04/2008
CardReader
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgày
Card Reader DriverJmicron1.00.11.022.9 MB12/04/2008
Card Reader DriverJmicron1.00.14.033.2 MB12/04/2008
Card Reader Driver (JMB385)Jmicron1.00.34.021009.5 KB10/22/2009
Chipset
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgày
Chipset Driver (GM45)Intel9.1.1.10202.4 MB10/21/2009
Chipset DriverIntel8.7.0.10072.1 MB12/04/2008
Chipset DriverIntel8.7.0.10072.1 MB12/04/2008
CIR
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgày
CIR (Consumer IR) DriverENE2.5.0.02.2 MB12/04/2008
CIR (Consumer IR) DriverENE2.7.3.5193.1 MB10/23/2009
Fingerprint
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgày
Fingerprint DriverAuthenTec6.1.48103.9 MB10/23/2009
Fingerprint DriverAuthenTec6.2.3985.9 MB08/04/2009
Lan
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgày
LAN DriverRealtek6.207.0606.20084.8 MB12/04/2008
LAN DriverRealtek5.698.701.20084.5 MB12/04/2008
LAN Driver (RTL8111C)Realtek7.6.820.20095.3 MB11/03/2009
MIR
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgày
MIR DriverENE2.5.0.02.2 MB12/04/2008
Modem
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgày
Modem DriverAgere2.1.87.01.4 MB12/04/2008
Modem DriverAgere2.1.871.4 MB12/04/2008
Modem DriverLSI2.2.95.01.5 MB10/21/2009
SATA
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgày
SATA DriverIntel8.0.0.1039415.5 KB12/04/2008
TouchPad
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgày
Touchpad DriverSynaptics11.0.234.6 MB12/04/2008
Touchpad DriverALPS7.0.1101.189.1 MB12/04/2008
Touchpad DriverALPS7.x2.2002.2089.1 MB10/21/2009
Touchpad DriverSynaptics11.0.2.025.5 MB12/04/2008
Touchpad DriverSynaptics13.2.2.028.2 MB10/21/2009
VGA
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgày
VGA DriverATI8.512.0.051.7 MB12/04/2008
VGA DriverNVIDIA7.15.11.759760.4 MB12/04/2008
VGA DriverNVIDIA8.16.11.8766197.4 MB11/03/2009
VGA DriverIntel6.14.10.496918.2 MB12/04/2008
VGA DriverIntel7.15.10.152719.3 MB12/04/2008
VGA DriverNVIDIA7.15.11.759775.5 MB12/04/2008
VGA DriverIntel8.15.10.189225.3 MB10/23/2009
VGA DriverNVIDIA6.14.11.760970.8 MB12/04/2008
VGA DriverNVIDIA6.14.11.760982.2 MB12/04/2008
VGA DriverIntel6.14.10.502913.8 MB06/16/2009
VGA DriverIntel7.15.10.152717.2 MB12/04/2008
VGA DriverIntel6.14.10.496920.2 MB12/04/2008
Wireless LAN
Mô tảHãngPhiên bảnDung lượngNgày
Wireless LAN DriverRalink1.1.5.03.0 MB12/04/2008
Wireless LAN DriverIntel12.0.0.787.1 MB12/04/2008
Wireless LAN DriverBroadcom4.170.25.1912.0 MB12/04/2008
Wireless LAN DriverBroadcom4.170.25.194.2 MB12/04/2008
Wireless LAN Driver (ShirleyPeak)Intel13.0.0.10712.1 MB10/23/2009
Wireless LAN DriverAtheros7.6.0.1645.0 MB12/04/2008
Wireless LAN DriverAtheros7.6.0.2395.3 MB12/04/2008
Wireless LAN DriverIntel12.0.0.785.6 MB12/04/2008
Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93 HB95)Atheros8.0.0.2255.5 MB10/23/2009
Wireless LAN Driver (T77H028)Ralink3.0.2.07.7 MB10/23/2009
Wireless LAN DriverRalink2.0.8.07.3 MB12/04/2008
Wireless LAN DriverBroadcom5.60.18.816.3 MB10/23/2009
3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 190
  • Lượt tải: 160
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về