Duplicate Filter Tìm kiếm file trùng lặp

Tải về
3 (1) CodingBest Dùng thử 445 Dung lượng: 1,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/2008/7

Duplicate Filter là ứng dụng ngay lập tức có thể tìm thấy, so sánh và quản lý các tập tin trùng lặp trong máy tính của bạn và của người khác. Bạn có thể đổi tên, di chuyển hoặc loại bỏ các bản trùng lặp sau khi tìm thấy âm nhạc mp3, bài hát, hình ảnh, video, tài liệu và các file khác.

Duplicate Filter

Một số tính năng chính của "Duplicate Filter":

Duplicate File Finder:

• Tìm các file trùng lặp trong drives, thư mục và máy tính khác.

• Tìm kiếm các tập tin tương tự và trùng lặp của CRC, tên, kích thước và sự kết hợp của chúng

• Tìm kiếm một tập tin trong các kết quả bằng cách inputing một phần tên của tập tin.

• Xem sơ đồ theo loại tập tin, kích thước và số lượng trùng lặp.

Duplicate File Search Tool:

• Tìm file trùng lặp của file được chỉ định.

• Tìm kiếm trong máy tính local và các máy tính nối mạng.

• Kiểm tra sự giống nhau của tập tin bằng CRC, tên, kích thước và sự kết hợp chúng.

File CRC Compare Tool:

• So sánh hai tập tin bằng CRC (Cyclic Redundancy Check).

Duplicate File Remover & Management:

• Di chuyển các file trùng lặp không cần thiết vào Recycle Bin (Xóa file tạm thời không cần thiết).

• Hủy bỏ các tập tin trùng lặp vĩnh viễn.

• Đổi tên các tập tin trùng lặp, di chuyển chúng vào một thư mục khác, mở thư mục located.

Application Log:

• Log tất cả các hành động quét tập tin trùng lặp, độ phân giải.

• Ghi lại kết quả quét file.

File Scan Settings:

• Thiết lập phạm vi quét dựa trên ngày, kích thước.

• Bỏ qua hoặc chỉ định loại tập tin quét.

Yêu cầu:

• RAM: 128M hoặc cao hơn.

• Ổ cứng trống: 10MB.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 468
  • Lượt tải: 445
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/2008/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm