Easy Backup for Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 216 KB
  • Lượt xem: 942
  • Lượt tải: 940
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS
Giới thiệu

Easy Backup là ứng dụng mạnh mẽ, có thể sao lưu và phục hồi gần như tất cả mọi thứ trên điện thoại của bạn. Sử dụng Easy Backup, bạn có thể sao lưu sms, mms, bookmark, call log, cài đặt hệ thống và các ứng dụng. Sử dụng ứng dụng này rất dễ khi muốn sao lưu và phục hồi, người dùng có thể sao lưu và phục hồi mọi thứ rất nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chọn sao lưu tất cả hoặc chỉ một vài mục.

Easy Backup for Android

Người dùng có thể hiển thị và quản lý dữ liệu sao lưu rất dễ dàng bằng cách nhấn vào "View and Manage" trong menu. Bạn cũng có thể lên lịch sao lưu bằng cách nhấn vào lựa chọn "Schedule".

Lamle

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo