Easy DVD/CD Burner 3.0

Tải về
3,8 (8) Easy DVDCD Burner Dùng thử 4.771 Dung lượng: 1,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista

Easy DVD/CD Burner là một chương trình sao chép đĩa CD và DVD nhanh và gọn , với chương trình này các bạn có thể tạo ra một đĩa CD hay DVD thật giá trị . Bạn còn có thể tạo ra file ảo (ISO) của ổ đĩa để có thể sao chép lại thành đĩa CD hay DVD. Nó có chức năng kéo thả (Drag and Drop), tạo đĩa Multisesion, sao chép trực tiếp vào đĩa trống. Có thể tạo đĩa CD hay DVD Boot. Có khả năng chống hư (BURN-Proof, Just Link, and OPC technologies) và nhiều các chức năng khác trong phiên bản mới của Easy DVD/CD Burner.

Chức năng:

- Kéo Thả (Drag and Drop).
- Nhanh gọn dễ dùng với chức năng tự thiết kế.
- Tương thích hết các loại ỗ SCSI, IDE, EIDE, USB và các loại ổ ghi Firewire CD/DVD .
- Tương thích các loại dĩa CD-R / CD-RW / DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / DVD-RAM Discs
- Có chức năng chống hư khi sao chép (BURN-Proof, Just Link, and OPC technologies).
- Có chức năng sao chép nhiều lần (Multi-Session).
- Chép thành file ảo nhanh gọn.
- Tạo đĩa Boot CD/DVD
- Có chức năng thử (test) sao chép.
- Có chức năng xoá dĩa Rewrite.
- Có chức năng lưu trữ (Back Up) system và file.
- Sao chép trực tiếp vào đĩa trống không cần tạo ISO.
- Không mất dung lượng ổ cho temp file.
- Hiển thị rỏ ràng và đầy đủ tin tức ổ ghi và đĩa ghi.
- Có thể tạo file ảo (ISO) cho CD/DVD 100% tương thích với DOS vào Windows .

Theo softvnn

3,8 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,9 MB
  • Lượt xem: 4.782
  • Lượt tải: 4.771
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Liên kết tải về

Link Download chính thức: