eMagStudio

Tải về
3 (1) Papeer ApS Dùng thử 261 Dung lượng: 81,5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Các phần mềm eMagStudio cho phép bạn chuyển đổi các tài liệu PDF vào các ấn phẩm tương tác trực tuyến, với các hình ảnh động phổ biến, lật trang trong flash.

Khi bạn cài đặt eMagStudio có nghĩa là bạn có quyền quản lý, kiểm soát toàn bộ việc làm và lưu trữ các ấn phẩm trực tuyến của mình mà không phụ thuộc vào một nhà cung cấp dịch vụ nào. Nó còn có thể đưa vào trong Ipad, iPhone sau khi chuyển đổi xong.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 81,5 MB
  • Lượt xem: 272
  • Lượt tải: 261
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm