Evernote for ipad

Tải về

3 (1) Evernote Miễn phí 942 Ngày: Yêu cầu: ipad

Evernote for ipad giúp bạn tạo ra văn bản mới và audio notes, cũng như xem nội dung hiện có. Một ưu điểm của phần mềm này là nó nhanh chóng đồng bộ hóa tập tin, notebook organization.


3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.153
  • Lượt tải: 942
  • Ngày:
  • Yêu cầu: ipad
Liên kết tải về
Link Download chính thức: