eWallet for BlackBerry 6.1.4

Tải về

3 (1) Ilium Software Dùng thử 3.241 Dung lượng: 2,8 MB Ngày: Yêu cầu: Blackberry

eWallet có thể đồng bộ dữ liệu mật khẩu được mã hóa giữa máy tính chạy Windows với di động iPhone, Blackberry, Windows Mobile hoặc các PDA và di động dùng hệ điều hành Palm OS. eWallet hiện đang thử nghiệm tính năng đồng bộ trực tuyến.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,8 MB
  • Lượt xem: 3.243
  • Lượt tải: 3.241
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Blackberry
Liên kết tải về
Link Download chính thức: