Vlingo for BlackBerry

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 500 KB
  • Lượt xem: 845
  • Lượt tải: 841
  • Ngày:
  • Yêu cầu: BlackBerry OS 2.x/3.x/4.x
Giới thiệu

Vlingo for BlackBerry cho phép người dùng nói với thiết bị và để các ứng dụng khác thực hiện các chức năng riêng, bao gồm gọi điện thoại, gửi email hoặc SMS, tạo và lưu một bản ghi nhớ hoặc tác vụ, mở trình duyệt web và thực hiện tìm kiếm trên web, tạo status hiện trạng trên mạng xã hội,...

Phiên bản 3.0 mở rộng hỗ trợ dành cho điện thoại, thêm hỗ trợ cho Bluetooth và tai nghe dây, giới thiệu 2 tính năng cao cấp mới – đọc giọng nói để gửi email và gửi tin nhắn tới tất cả các liên lạc, không chỉ riêng người dùng Vlingo.

Phiên bản mới này có:

Phiên bản 3.0 mở rộng hỗ trợ dành cho điện thoại, thêm hỗ trợ cho Bluetooth và tai nghe dây, giới thiệu 2 tính năng cao cấp mới – đọc giọng nói để gửi email và gửi tin nhắn tới tất cả các liên lạc, không chỉ riêng người dùng Vlingo.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.