Excel Number Date Format Định dạng số điện thoại và ngày trong Excel

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 714,5 KB
  • Lượt xem: 768
  • Lượt tải: 736
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/2000/2003
Giới thiệu

Excel Number Date Format là công cụ định dạng số điện thoại và ngày trong file Excel. Bạn có thể dễ dàng định dạng dữ liệu với add-in này.

Có thể định dạng cột số điện thoại với dấu "-", "(" và cột ngày tháng với định dạng thời gian ngắn/dài. Việc này sẽ hữu ích nếu muốn làm cho dữ liệu của bạn hoàn hảo hơn.

Excel Number Date Format

Tính năng chính:

- Định dạng số điện thoại.

- Định dạng ngày với kiểu định dạng dài/ngắn.

- Định dạng tất cả các cột trong vòng một giây.

- Bạn có thể loại bỏ định dạng một cách dễ dàng.

Yêu cầu hệ thống:

• MS Office 97/2000/2003/2007.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: