Factory Image Converter 1.0.0

Tải về
4 (4) Format Factory Labs Dùng thử 9.521 Dung lượng: 6,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7

Factory Image Converter là một giải pháp tuyệt vời để chuyển đổi hình ảnh, thay đổi kích thước, cũng như cắt, xoay và thêm hình mờ vào chúng - tất cả được thực hiện theo lô. Bạn có thể xem trước mỗi hình ảnh đầy đủ kích thước trong chương trình. Với giao diện gọn gàng và không yêu cầu kiến thức đặc biệt để thao tác.

Bạn có thể thêm hình mờ vào hình ảnh với Factory Image Converter, đó có thể là ngày tháng, bình luận hoặc một số hình ảnh. Bạn chỉ cần chọn phông chữ và màu sắc của văn bản. Chương trình cung cấp 2 chế độ cho bạn: danh sách tập tin và danh sách hình thu nhỏ. Chế độ hình thu nhỏ sẽ rất tốt khi bạn không nhớ tên của tập tin mà bạn muốn chuyển đổi. Nếu bạn có đến vài trăm hình ảnh muốn chuyển đổi, bạn có thể sử dụng chế độ theo lô. Bạn chỉ cần kiểm tra các tập tin muốn chuyển đổi và thiết lập các thông số, chương trình sẽ chuyển đổi tất cả.

Tổng hợp

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 6,1 MB
  • Lượt xem: 9.532
  • Lượt tải: 9.521
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista/7
Liên kết tải về