FileSearcher

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,8 MB
  • Lượt xem: 1.375
  • Lượt tải: 1.366
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista
Giới thiệu

FileSearcher là chương trình chuyên dụng trong việc tìm kiếm dữ liệu, hỗ trợ nhiều loại tập tin khác nhau như Plain Text (txt), Rich Text Format (rtf), Web pages (HTML), Microsoft Word (doc), Adobe PDF (pdf)...

Một tính năng rất linh động của chương trình đó là cho phép xem trước nội dung cần tìm mà không cần mở tập tin văn bản đó. Ngoài ra, chương trình còn có thể: tìm kiếm theo ngày, theo kích cỡ và theo thuộc tính; tìm kiếm những tập tin trùng lặp, những tập tin nén...

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

Ứng dụng liên quan và thay thế