Phần mềm nén và giải nén file giúp cho việc gửi-nhận, lưu trữ dữ liệu trở nên đơn giản hơn, do các file cần gửi hoặc lưu trữ được nén vào 1 file duy nhất. Một số phần mềm nén file phổ biến nhất bao gồm: WinRAR7-ZipWinZip,

Top ứng dụng Nén - Giải nén tải nhiều nhất

🖼️ PeaZip 6.7 Tiện ích nén và giải nén file đa chức năng

🖼️
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.270

🖼️ PeaZip Portable 6.7 Nén dữ liệu miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.262

🖼️ Norton Ghost 15.0 Sao lưu và khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Symantec
 • Norton Ghost là phần mềm mạnh mẽ để bảo vệ ứng dụng, thiết lập, thư mục và tập tin của bạn thông qua chức năng sao lưu và khôi phục cấp độ chuyên nghiệp.
 • windows Version: 15.0
 • Tìm thêm: Norton Ghost Symantec Norton Ghost sao lưu
 • Đánh giá: 245
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 121.964

🖼️ IDrive 6.7 Tiện ích sao lưu dữ liệu online

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

🖼️ JAR2EXE Converter 1.0 Chuyển đổi JAR thành EXE

🖼️
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.031

🖼️ WinRAR Beta 5.70 beta 1 Phần mềm nén file và giải nén file RAR, ZIP...

🖼️
 • Đánh giá: 67
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 397.922

🖼️ WinRAR 5.61 Phần mềm nén, giải nén file RAR, ZIP... hiệu quả

🖼️
 • Đánh giá: 4.451
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.664.063

🖼️ 7-Zip (64-bit) 18.06 Ứng dụng nén và giải nén file RAR, ZIP, 7Zip... miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94.000

🖼️ SugarSync 3.10 Chia sẻ và đồng bộ dữ liệu trực tuyến

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.559

🖼️ PowerArchiver 2018 18.01 Công cụ nén và giải nén

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.200
Có tất cả 1.153 phần mềm.