Final Fight 3

  • Đánh giá:
    4,3 ★ 12 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,5 MB
  • Lượt xem: 35.284
  • Lượt tải: 34.993
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows
Giới thiệu

Một game "oánh lộn" khá phổ biến "ngày xưa". Đồ họa hơi trẻ con (do tỉ lệ 1:1), nhưng cách chơi và âm nhạc rất khá. Các phiên bản trên NES sau này được cải tiến và bổ sung hay hơn.

Phiên bản 3 của Final Fight, bản này có thêm các nhân vật mới như: Guy, Dean, Lucia (thay thế cho Maki) và còn lại là Haggas...

Liên kết tải về
Link tải đã không còn được hỗ trợ