Flash Accordion Slideshow Maker

Tải về

3 (1) UsingIt Dùng thử 898 Dung lượng: 1,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista

Flash Accordion Slideshow Maker là công cụ thiết kế Flash được dùng để tạo ra hệ thống trình chiếu hình ảnh theo slide trên các trang web.

Flash Accordion Slideshow Maker

Tính năng:

• Hỗ trợ nhập nhiều hình ảnh vào Configuration Program.

• Đầy đủ chức năng, không hạn chế về thời gian, miễn phí cho dự án phi thương mại.

• Script được tùy chỉnh hiệu quả.

• Cấu hình thông số script thông qua Windows Configuration Program.

• Tự động tạo ra các thông số script.

• Hỗ trợ xem trước script.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 914
  • Lượt tải: 898
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Liên kết tải về