Flashget Hack 1.0 Tăng tốc độ tải file bằng Flashget

Tải về
 • Đánh giá:
  4,4 ★ 25 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 435 KB
 • Lượt xem: 40.714
 • Lượt tải: 40.199
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Trong quá trình tải tập tin, chương trình hỗ trợ download FlashGet sẽ tự động cắt tập tin thành nhiều phần nhỏ, nhằm tăng tốc độ tải. Điều đáng nói là FlashGet rất "hà tiện" chỉ cho phép bạn cắt tập tin cần tải tối đa thành 10 phần mà thôi. Nếu bạn có "nhắm mắt làm ngơ" điền đại vào một giá trị ví dụ 20 thì FlashGet "phản đối liền". FlashGet Hack là một tiện ích nhỏ giúp FlashGet có thể cắt một tập tin ra tối đa 30 phần, giúp tăng tốc độ tải lên rất nhiều.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: