Free Malware Removal Tools

  • Đánh giá:
    3 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 532
  • Lượt tải: 504
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win 2K/XP/Vista/7
Giới thiệu

Free Malware Removal Tools là bộ công cụ miễn phí có thể gỡ bỏ các loại virus và phần mềm độc hại ra khỏi máy tính của bạn.

Chú ý: Để Download công cụ gỡ bỏ cho từng loại virus bạn Click vào "Tải xuống máy" sau đó kéo xuống phần "Hướng dẫn kỹ thuật" để tải file về.

Tuyết Mai

Number Removal Tool Name Size
1 Worm/Downadup (Worm/Conficker) 2.16 MB
2 Downloader.Stubby.A 52 KB
3 I-Worm/Bugbear.C 64 KB
4 I-Worm/Ganda 28 KB
5 Win32/Expiro 2.15 MB
6 I-Worm/Happy99 23 KB
7 I-Worm/Lovgate.C 25 KB
8 I-Worm/Luder 221.50 KB
9 Win32/Dundun 2.68 MB
10 I-Worm/Mydoom.A and B -
11 I-Worm/Mydoom.F 48 KB
12 I-Worm/Navidad 22 KB
13 I-Worm/Nimda 36.50 KB
14 I-Worm/Pretty_Park 25 KB
15 I-Worm/Sircam.A 29 KB
16 I-Worm/Sober.A -
17 I-Worm/Swen 27 KB
18 I-Worm/Verona.B 15.50 KB
19 LOP.AH/Backdoor.Generic3.SVX 158.50 KB
20 Packed.Protector.C 2.64 MB
21 Win32/Vampiro 157 KB
22 VBS/Iloveyou 55 KB
23 Win32/Alman 2.08 MB
24 Win32/Delf.2.B 4.50 MB
25 Win32/Dupator 25.36 KB
26 Win32/Elkern, variants A, B and C 332 KB
27 Win32/Gaelicum 2.08 MB
28 Win32/Kriz 332 KB
29 Win32/Mabezat 2.51 MB
30 Win32/Magistr, variants A and B 27 KB
31 Win32/Parite 2.65 MB
32 Win32/Prepender 2.78 MB
33 Win32/Sality 4.91 MB
34 Win32/Tanatos, variants A, H, I and M 2.43 MB
35 Win32/Valla.2048 24.80 KB
36 Win32/Virut 2.15 MB
37 Win32/Chir.B@MM 276 KB
38 Win32/Slugin.A 2.77 MB
39 Win32/Selges 2.13 MB
40 Worm/Lovsan -
41 Win32/Zbot 2.36 MB
42 Win32/Bamital 2.04 MB
43 Win32/Murof 4.23 MB