Free Malware Removal Tools

3 (4) AVG Technologies Miễn phí 504 Ngày: Yêu cầu: Win 2K/XP/Vista/7

Free Malware Removal Tools là bộ công cụ miễn phí có thể gỡ bỏ các loại virus và phần mềm độc hại ra khỏi máy tính của bạn.

Chú ý: Để Download công cụ gỡ bỏ cho từng loại virus bạn Click vào "Tải xuống máy" sau đó kéo xuống phần "Hướng dẫn kỹ thuật" để tải file về.

Tuyết Mai

NumberRemoval Tool NameSize
1 Worm/Downadup (Worm/Conficker)2.16 MB
2Downloader.Stubby.A52 KB
3I-Worm/Bugbear.C64 KB
4I-Worm/Ganda28 KB
5 Win32/Expiro2.15 MB
6I-Worm/Happy9923 KB
7 I-Worm/Lovgate.C25 KB
8 I-Worm/Luder221.50 KB
9Win32/Dundun2.68 MB
10 I-Worm/Mydoom.A and B-
11I-Worm/Mydoom.F48 KB
12I-Worm/Navidad22 KB
13 I-Worm/Nimda36.50 KB
14 I-Worm/Pretty_Park25 KB
15I-Worm/Sircam.A29 KB
16I-Worm/Sober.A-
17I-Worm/Swen27 KB
18I-Worm/Verona.B15.50 KB
19LOP.AH/Backdoor.Generic3.SVX158.50 KB
20Packed.Protector.C2.64 MB
21Win32/Vampiro157 KB
22VBS/Iloveyou55 KB
23Win32/Alman2.08 MB
24Win32/Delf.2.B4.50 MB
25Win32/Dupator25.36 KB
26Win32/Elkern, variants A, B and C332 KB
27Win32/Gaelicum2.08 MB
28Win32/Kriz332 KB
29Win32/Mabezat2.51 MB
30Win32/Magistr, variants A and B27 KB
31Win32/Parite2.65 MB
32Win32/Prepender2.78 MB
33Win32/Sality4.91 MB
34Win32/Tanatos, variants A, H, I and M2.43 MB
35Win32/Valla.204824.80 KB
36Win32/Virut2.15 MB
37Win32/Chir.B@MM276 KB
38Win32/Slugin.A2.77 MB
39Win32/Selges2.13 MB
40Worm/Lovsan-
41Win32/Zbot2.36 MB
42Win32/Bamital2.04 MB
43Win32/Murof4.23 MB

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 535
  • Lượt tải: 504
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win 2K/XP/Vista/7

Liên quan, thay thế