French - Chinese Dictionary For Android Từ điển Pháp - Trung Quốc

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,2 MB
  • Lượt xem: 558
  • Lượt tải: 553
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.5 and up
Giới thiệu

French - Chinese Dictionary là từ điển Pháp – Trung Quốc miễn phí trên điện thoại Android.

Một số tính năng chính:

- Từ điển Trung Quốc với hơn 34.000 mục.

- Từ điển Trung Quốc và Pháp với hơn 25.00 mục.

- Các ký tự đặc biệt có thể được trực tiếp thay thế bằng một chữ cái khác, có mối quan hệ tương ứng như sau: à✠- a ç - c éèêë - e îï - io - ô u – ùû.

- Hỗ trợ phát âm tiếng Pháp và Trung Quốc nhưng cần phải có sự hỗ trợ của Internet.

- Người dùng có thể lưu các mục yêu thích để dùng sau này.

French - Chinese Dictionary For Android

Tuyết Mai

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo